โครงสร้างคณะ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


 

 

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 
     
 

ผศ. นท. หญิง ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. วันชัย ปานจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่