รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 16

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

-----------------------------------------------------------------

------------

ประกาศรับสมัคร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ตัวอย่างเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

 

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่