รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ M.A. (HRD) for CCO. รุ่นที่ ๑๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

M.A. (HRD) for CCO. รุ่นที่ ๑๒  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่