บทความวิชาการ "องค์ประกอบสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัย"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ชื่อเรื่อง บทความวิชาการ "องค์ประกอบสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัย"
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่