ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ราคากลาง

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่