รายชื่อนักศึกษาทีได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษา ปริญญาตรี

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

รายชื่อนักศึกษาทีได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล   รหัสนักศึกษา ภาคเรียน  ปีการศึกษา วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบรับรอง
1 นางสาวนันทพร  บริบูรณ์ 5302021398 ฤดูร้อน 2558 21 พฤศจิกายน 2559
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
 11          

 

 

 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาติดต่อรับหนังสือได้ที่ ห้อง901  ชั้น9  อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก     ในวันเวลาราชการ

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่