รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเทียบโอนหน่วยกิต

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการเทียบโอนหน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

รหัสนักศึกษา

 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน

ปีการศึกษา

1

นายพงศ์ศิริ  เชี่ยวสุกลวัฒนา

5856003594

 15 หน่วยกิต

2558

2

นางสาวกนกวรรณ  ภักดี

5856002901

17 หน่วยกิต

2558

3

นางช่อผกา   ดีพันธ์

5856002802

14 หน่วยกิต

2558

4

นายโตมร  โกกะพันธ์

5856001887

24 หน่วยกิต

2558

5

นางสาวธิติพร  ภู่วิเชียร

5856001036

3 หน่วยกิต

2558

6

นางสาวธัชมาภรณ์ ศรีเสริม

5856001127

24 หน่วยกิต

2558

7

นางสาวกนกวรรณ  เขตแวงควง

5956004104  

 9 หน่วยกิต

2559

 นางสาวณิชกุล  ศรีกุล

5956001597 

 15 หน่วยกิต

2559 

9

นางสาวสุวนันท์  สิริอนันต์

59560002421

 3 หน่วยกิต  2559

10

นายฟุรกร  ฮาแต

5956004104

9 หน่วยกิต

2559

11

 นางสาวชุติมา  อินทรรักษา

5956002355 

24 หน่วยกิต  

2559 

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่